Veli Dede Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz-Hümâyûn Peşrev Peşrev
Hicâz-Hümâyûn Saz Semâîsi Saz Semâîsi