Vefik Ataç Besteleri (22 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Kürdî Aşk elinden derde sal gönlümde binbir yâre kıl Ahmet Ilgaz Şarkı Devr-i Hindî
Beyâtî-Arabân Aşkınla sararan emel bağımda Mustafa Savaş Şarkı Düyek
Hicâz Bahtım yüzün gülmez mi Ahmet Ilgaz Şarkı Düyek
Hicâz Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Yılmaz Yüksel Şarkı Evfer
Hicâz Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni Ahmet Ilgaz Şarkı Türk Aksağı
Muhayyer Kürdî Cânâ kasd etmişse fettan gözlerin Ahmet Ilgaz Şarkı Müsemmen
Bûselik Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Ahmet Ilgaz Şarkı Aksak
Rast Gönlümün esrârını kader semâya yazmış Ahmet Ilgaz Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Hasretin alev alev yanıyorken içimde (AL GÜLLER İÇİNDE) Ahmet Ilgaz Şarkı Düyek
Nikrîz Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜRDÜN) Güngör Sarkın Şarkı Düyek
Rast Kalbden kalbe bir yol varmış Şinâsi Revi Şarkı Semâî-Curcuna
Nihâvend Ne vardı böyle beni bırakıp da gidecek Ahmet Ilgaz Şarkı Semâî
Mâhûr Perde perde yükselen nağmelerde sazdasın Ahmet Ilgaz Şarkı Semâî
Muhayyer Kürdî Sen benimsin tâli'imsin başka bir yâr istemem Mahmut Rehâvî Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Seni gönlüme yazdım canımda cânânsın sen Ahmet Ilgaz Şarkı Curcuna
Nihâvend Sevgin içimde gizli istemem dile düşsün Ahmet Ilgaz Şarkı Düyek
Karcığar Târif olmaz güzelliğin gözlerin... Ahmet Ilgaz Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Ahmet Ilgaz Şarkı Sofyan
Ferahnâk Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi Hulûsi Çekiç Şarkı Düyek
Segâh Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Ahmet Ilgaz Şarkı Müsemmen
Evc-Ârâ Peşrev Peşrev