Vecdi Seyhun Besteleri (22 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Segâh Akşam yine rûhumdaki hicrân ile yandım Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Nihâvend Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken Cenap Şahâbettin Şarkı Semâî-Curcuna
Nihâvend Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın Güngör Güner Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bî-mâr-ı aşkın dermânısın sen Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları Hüseyin Aydın Kaya Şarkı Aksak
Uşşak Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Bûselik Dil-bestenim meshûrunum Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Semâî
Nihâvend Gönül sen hey hey gönül sen (GÖNLÜMLE HASB-I HÂL) Hüseyin Aydın Kaya Şarkı Curcuna
Hüseynî Gül budanmış dal dal olmuş Öksüz Âşık (Dede) Şarkı Curcuna
Nihâvend Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin Hüseyin Aydın Kaya Şarkı Aksak
Rast Hûbân içinde ser-firâz Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Aksak
Rast Nâzın çeker mi dil sana üftâde olmasa Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Sengin Semâî
Rast Serhoşum efzûn o çeşm-i neş'eyâbından senin Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken İsmail Safâ Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Sus denizi dinle sevgilim Rengin Nâdir Şarkı Nim Sofyan-Y.Sem.
Nihâvend Tek yıldız parlamıyor bu gönül gecesinde Meçhul Şarkı Semâî
Şedd-i Arabân Uğradım ketmânı güç bir hâle ben Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Düyek
Nihâvend Yârin âşıklar ile ülfeti pek güçtür güç Moralızâde Leylâ Hanım Şarkı Ağır Aksak
Segâh Yine dargın kapattın pencereleri (AYRILIK) Hasan Hüseyin Çolak Şarkı Nim Sofyan
Segâh Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümâyân Ahmet Hâşim Bey Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Saz Semâîsi Saz Semâîsi