Ûdî Server Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ-Zemzeme Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime Meçhul Şarkı Aksak