Ûdî Hasan Bey Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bestenigâr Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır İsmail Safâ Bey Şarkı Sengin Semâî
Isfahân Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın Meçhul Şarkı Ağır Aksak