Timuçin Çevikoğlu Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Nedîm Şarkı Türk Aksağı
Evc-Ârâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Sûz-i Dil Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Uşşak Saz Semâîsi Saz Semâîsi