Tesbihci Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdi Esîr-i zülfüne kasdın cefâ imiş bildik Meçhul Beste Hafif