Tanbûri Osman Bey(Büyük) Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Bin cân ile sevdim seni Meçhul Şarkı Aksak
Revnâknümâ Dil sevdi sen şûh-i şeni Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hicâzkâr Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni Meçhul Şarkı Curcuna