Tanbûri Mustafa Çavuş Besteleri (50 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm A canım gel açma sırr-ı pinhânı Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Acem Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Şehnâz Geleydi nûr-i aynım şimdi Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Sabâ Bâd-ı sabâ melin melin esersin Meçhul Şarkı Düyek
Müsteâr Beğenirsen al yanına Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Acem Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Hüseynî Bir dilberdir beni yakan Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Bir esmere gönül verdim Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Karcığar Bir Rum dilbere oldum müptelâ Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bir yâr-ı nev hoş-edâdır Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Böyle rakkas ne demeli Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Canım tezdir sabredemem Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye Çıkalım dağlar başına Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Çıkalım sayd-ı şikâre Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Çıkayım gideyim dağlar başına Meçhul Şarkı Oynak
Hisâr-Bûselik Dök zülfünü meydâne gel Âşık Hıfzî Şarkı Raks Aksağı
Uşşak Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz Meçhul Şarkı Curcuna
Hisâr-Bûselik Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Arazbâr El çekeli zülf-i yârdan Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Sofyan
Nikrîz Elmas senin yüzün gören Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Arazbâr Ezelîdir bu aşk bende Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Isfahân Fesleğen ektim gül bitti Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Fırsat bulsam yâre varsam Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Gerdâniye-Bûselik Garib gönlüm mahzun yine Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Uşşak Girdim (İndim) yârin bahçesine ayvalık narlık Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Gül mevsimi seyredelim baharı Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Hüzzâm Güzellerde ne bu hâlet Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Muhayyer Hâlâ gönlüm bir güzelde Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Hayli demdir ben ararım eşimi Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Hicâb etme benden böyle Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Hiç uyutmaz beni derdim Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Bûselik Keremkânı efendim gel gül yüze Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Sabâ Kurban olam o dilbere Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Şehnâz Bûselik Küçüksu'da gördüm seni Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Lofça'nın üstünde kuyu Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Isfahân Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz Meçhul Şarkı Sofyan
Şehnâz Meclis-ârâ muğbeçenin Meçhul Şarkı Aksak
Nişâbûrek Meclise gel dil-rübâ Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Meclise gel gönlüm eyle Meçhul Şarkı Aksak
Neva Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Mâhûr Nazar etti bâzı yârân Tanbûrî Mustafa Çavuş Tav. Aksak
Isfahân Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Acem O yâr bana gör ne eyler Meçhul Şarkı Sofyan
Neva Safâ geldin efendim sen Tanbûrî Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Hüzzâm Sevdim yine bir âfet gibi yâr Meçhul Şarkı Aksak-Düyek
Isfahân Sırma saçları perîşân ... Meçhul Şarkı Aksak
Nevâ Bûselik Tahammül kalmadı zerrece dilde Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Vefâ yoktur akan suda Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Yavrucağım güzellendi Meçhul Şarkı Evfer