Tanburi İsak Bey Besteleri (11 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beste-Hisâr Peşrev Peşrev
Beste-Hisâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Bûselik Peşrev Peşrev
Bûselik-Aşiran Peşrev Peşrev
Bûselik-Aşiran Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Gerdâniye Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Gülizâr Peşrev Peşrev
Gülizâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Isfahân Peşrev Peşrev
Rehâvi Peşrev Peşrev
Sabâ-Zemzeme Saz Semâîsi Saz Semâîsi