Tanbûrî Hikmet Bey Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şevk-Efzâ Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim İhsan Râif Hanım Şarkı Devr-i Hindî
Rast Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Leylâ Saz Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Acem Aşîrân Nâz etme gel ey meh-likâ Meçhul Şarkı Türk Aksağı