Talât Özarın Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Aksak
Karcığar Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın Hikmet Şinâsi Önol Şarkı Curcuna