Tâhir Efendi Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tâhir Bana bir nîm-nigâh etti Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hisâr Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâzkâr Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz Enderûnî Vâsıf Şarkı Türk Aksağı
Beyâtî Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum Meçhul Beste Zincir