Tab'î Mustafa Efendi Besteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rahatü'l Ervah Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur Meçhul Beste Çenber
Hûzî Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Dügâh Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Hûzî Bir güzel Arnavud'un gamzesi kâr etti hele Meçhul Beste Muhammes
Yegah Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin Meçhul Beste Hafif
Beyâtî Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Kürdi Dağ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı Dâniş Bey Beste Hafif
Hüseynî Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Yegah Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın Yahyâ Nazîm Çelebi Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Sâz-Kâr Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır Tab'î Mustafa Efendi Beste Zincir
Şehnâz Bûselik Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Dügâh Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Uşşak Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nühüft Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Rehâvi Portakal ü turunç... Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Rast Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi Meçhul Beste Hafif
Hicâz Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî