_ (Öztuna'da Dede Efendi) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Evc Hûzî Bir gemim var (salıverdim engine) deryâlarda paslanır Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Bir güzel aldattı beni Meçhul Şarkı Yürük Semâî