Sultan Veled Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Segâh Şem-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm Meçhul İlâhi Devr-i Revân
Acem Peşrev Peşrev