Sultan II.Mahmut (Adlî) Besteleri (21 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Acem Aşîrân Açıldı ser-te-ser güller Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Mâhûr Aldı aklım bir gonce-leb Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Bûselik Aldı aklım yine bir nevres-nihâl Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Hisâr-Bûselik Aman ey şûh-i nâzende Meçhul Şarkı Aksak
Evc-Bûselik Düştü gönül bir güzele Sultan II.Mahmut (Adlî) Şarkı Aksak
Şehnâz Bûselik Ey dilber-i nâzik edâ Meçhul Şarkı Sofyan
Muhayyer Bûselik Ey gonce-i nâzik tenim Enderûnî Vâsıf Şarkı Düyek
Şevk-i Târâb Ey gül-nihâl-i işve-zâ Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Acem-Bûselik Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül Meçhul Şarkı Evfer
Beyâtî Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Şehnâz Bûselik Gönlüm ey şûh-i gül-izâr Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Güller açıldı geldi yaz Ethem Pertev Paşa Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Bûselik Gülzâra salın gonce-i zîbâyı zamansın Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Rast Hüsnüne olmadan mağrur Meçhul Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Mânend-i meh etti zuhur Meçhul Şarkı Aksak
Evc-Bûselik Nihâl-i gülbün-i hüsn-i ezelsin Meçhul Şarkı Evfer
Sûz-i Dil-Ârâ Nihâl-i kametin bir gül-fidandır Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik-Aşiran Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim Sultan II.Mahmut (Adlî) Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Sevdim yine bir mehveşi Meçhul Şarkı Düyek
Müsteâr Sevmez miyim ey şûh seni Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Söylemez miydim sana ey gül-izâr Meçhul Şarkı Ağır Aksak