Sofu Hüseyin Efendi Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ-Zemzeme Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan Meçhul Şarkı Devr-i Hindî