Şeyh Edhem Efendi Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Bildir ne suçum var bana Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım İsmail Münif Şarkı Aksak
Hüzzâm Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak