Şevket Bey (Ûdî) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer İnanıp vâ'dine bel bağlayamam Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Serv-i revânım gül-fâmı gözler Meçhul Şarkı Aksak