Şevket Bey (Selânik'li) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan