Ali Bey Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî-Arabân Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Sabâ Bizimdir oniki imam gayreti Meçhul Nefes Yürük Semâî