Şerif İçli Besteleri (62 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Açsam sana bir gün şu kırık kalbimi Zekâi Bey Şarkı Curcuna
Mâhûr Alamam doğrusu dest-i emele Hakkı Sühâ Gezgin Şarkı Aksak
Beyâtî Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir Betül Erselik Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış Selim Aru Şarkı Türk Aksağı
Ferahnâk Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Besim Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden Selim Aru Şarkı Aksak
Hicâz Bir harâb-âbâd gamdı büsbütün oldu harâb Zekâi Bey Şarkı Ağır Aksak
Neva Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım Mesut Kaçaralp Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Aşîrân Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Ağır Aksak
Nişâbûrek Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor Meçhul Şarkı Müsemmen
Beyâtî Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim Mesut Kaçaralp Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr Behçet Kemâl Çağlar Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Selim Aru Şarkı Aksak Semâî
Rast Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Halil İbrahim Akçam Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Çektik süzülen sandalı mehtâba ulaştık Hüseyin Mayadağ Şarkı Aksak
Hicâzkâr Çok güzeller(yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır Meçhul Şarkı Oynak
Uşşak Değirmene un yolladım Kemâl Tözem Şarkı Devr-i Hindî-Oynak
Hicâz Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Süleyman Nazif Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Dil'de rast geldi de dildâre gönül Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni Ahmet Râsim Bey Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş gör Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Emeller aldatıp avutmuş beni Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Curcuna
Karcığar Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden..) Meçhul Şarkı Sofyan
Hüseynî Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın Mehmet Akif Ersoy Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Gece sâhilden açıp sandalı enginlere biz Mesut Kaçaralp Şarkı Aksak
Uşşak Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi Selim Aru Şarkı Düyek
Rast Gittikçe güzel gözlerinin nûru süzüldü Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi Mesut Kaçaralp Şarkı Curcuna
Uşşak Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Devr-i Hindî
Rast Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz Meçhul Şarkı Curcuna
Dilkeş-Hâverân Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu Şerif İçli Şarkı Aksak Semâî
Şevk-Efzâ Günlerce onun lûtfuna ihsânına düştüm Badi Nedîm Bey Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler Mesut Kaçaralp Şarkı Türk Aksağı
Sûz-i Dil Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Besim Bey Şarkı Ağır Aksak
Segâh Her nefes ömrümde binbir hasretin âhın tüter Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Hey kız nerelisin sen Vecdi Bingöl Şarkı Aksak
Hüzzâm Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle Selim Aru Şarkı Aksak
Uşşak İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Necdet Atılgan Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr İçtim o derin sevgini hicranlı sesinden Ayşe Emel Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Mâdem ki baharlarla coşup yaz gibi açtın Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Türk Aksağı
Karcığar Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Rahmi Duman Şarkı Curcuna
Segâh Nazlı ipek yumağım Vecdi Bingöl Ninni Sofyan
Sabâ Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin Ali Paşa (Doktor) Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Oldumsa eğer hasta gönül kahr-ı felekten Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel Mesut Kaçaralp Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı Bâki Süha Ediboğlu Şarkı Türk Aksağı