Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde) Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Dügâh Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda Hakkı İlâhi Düyek
Acem Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Ahmet (Sarban) İlâhi Evsat
Hicâz Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded Hakkı İlâhi Devr-i Revân