Şemsettin Ziyâ Bey Besteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Mâhûr Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Cevdet Paşa Şarkı Düyek
Sûz-i Dil Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bıktım elinden artık senin ben Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bilmem nedenperîkoymuş koyan onun adını Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Sofyan
Hüseynî Çektim elimi senden ey âfet beni yakma Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şehnâz Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Diyemem benElem-i dehr ile dilgîr olsun Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Semâî
Şehnâz Ey hâb-ı naza kanmayan nergis uyan kat cana can Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Güvenme hüsnüne bu çağın geçer Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Düyek
Şehnâz Hem aldandım hem aldattım bugün sevdim yarın attım Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak (Yürük)
Hicâz Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Ahmet Refik Altınay Şarkı Aksak
Neva Ko sînem âteşe yansın Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Hicâz Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Curcuna
Hicâz Olalı ben sana bende Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz eyler seher Yaşar Şâdi Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Ol şûh-i cefâ-perveri(safâ-perveri) gördüm de bayıldım Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Sâzendeler âheng etsin içilen mey şarab olsun Meçhul Şarkı Aksak
Neva Seyr et ol reng-i izârı Meçhul Şarkı Semâî
Mâhûr Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Uşşak Şu salkım söğüdün altı dâima... Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Yaslanıp yatmış firâş-ı nâzına ân-ı seher Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Devr-i Hindî