_ (Öztuna'da Dede Ef.) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Benliyi aldım kaçaktan Meçhul Köçekçe Aksak