Sedat Öztoprak Besteleri (40 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Ali'min evleri çamdan Meçhul Şarkı Düyek
Hicâzkâr Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Bak şu kıza ne çok ağlıyor Meçhul Şarkı Semâî
Evc Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı Meçhul Şarkı Aksak
Evc Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım Meçhul Şarkı Aksak
Tarz-ı Nevin Bilmem ki nasıl ağlayayım ben Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Tarz-ı Nevin Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Tarz-ı Nevin Bu dil üftâdedir terennümüne Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Cefâ-yı hicr ile gönlüm yıkılsın târ ü mâr olsun Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Bûselik Cûş edip gözyaşı ister çağlamak Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Duyarım nağmeni bâzan onu bülbül sanırım Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Ey benim âhu misâlim nerdesin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem Aşîrân Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin(peydâ -cânâ) Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüseynî Aşîran Gül gamzelerin penbe yüzün neş'esi miydi Meçhul Şarkı Semâî
Beyâtî-Arabân Habibe'm başına karalar bağlar Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen Meçhul Şarkı Curcuna
Tarz-ı Nevin Sana sevdâ bağladığım bir gönül bir Allah bilir Meçhul Şarkı Sofyan
Tarz-ı Nevin Sesim dağı delerken bir kafesten geçmez şimdi Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Sesinde hicrandan dalgalar coşar Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş'e mi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüseynî Urfa'lıyam bahçeliyem bağlıyam Meçhul Türkü Devr-i Hindî
Şehnâz Bûselik Yazıktır gamzene söyle Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Yıllar geçti sen gideli gurbete Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Çıktım Kozan'ın dağına Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Acem Aşîrân Zeybek Zeybek
Evc Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Evc Oyun Havası Oyun Havası
Hicâz Oyun Havası Oyun Havası
Hicâzkâr Oyun Havası Oyun Havası
Hicâzkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüseynî Peşrev Peşrev
Nişâbûrek Longa Longa
Sûz-i Dil Longa Longa
Sûz-i Dil Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Tâhir Oyun Havası Oyun Havası
Şehnâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi