Şâkir Efendi Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arabân Bûselik Sana takrir-i hâl ettim Meçhul Şarkı Aksak