Şâkir Bey(Çeşmibîmâr) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni Sermet Efendi Şarkı Aksak