Alâeddin Yavaşça Besteleri (432 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler Rahmi Duman Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim Münir Müeyyet Berkman Fantezi Semâî
Hicâz Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası Rahmi Duman Şarkı Aksak
Hicâz Nerde o günler nerde Alâeddin Yavaşca Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Hicâz Rûhum canım sevgilim şimdi nerde Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Alâeddin Yavaşca Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Rüzgâr eser deniz çağlar (SAĞLIK OLSUN BUDA GEÇER) Hâlit Çelikoğlu Şarkı Curcuna
Muhayyer Kürdî Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Fuat Edib Baksı Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Saçların dök dizlerimde yat güzel Vâhit Özaydın Şarkı Semâî
Nihâvend Saçlarını yüzüne dökerek kıvranışın Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Şehnâz Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Saklarım sînede her an seni cânım diyerek Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Nihâvend Sana gülüm diyemem hemen solar küsersin Orhan Arıtan Şarkı Nim Sofyan
Hisâr-Bûselik Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI) Fuat Edip Baksı Şarkı Curcuna
Nihâvend Sapsarı bir gül gibi açıverdin bağımda Orhan Arıtan Şarkı Nim Sofyan
Hicâzkâr Sarı mimoza'msın sen benim Alâeddin Yavaşca Şarkı Semâî
Hüseynî Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim Leylâ Saz Şarkı Aksak
Rast Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî-Arabân Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü Asya Demirtaş Şarkı Aksak
Hicâz Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Nedîm Şarkı Aksak
Rast Senden uzak günlerim zindân oluyor Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Karcığar Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Vâhit Özaydın Şarkı Nim Sofyan
Hüseynî Seni sevmek sana tapmak dileğim Cemil Çataloğlu Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Sevdâ bakışlarında mânâ gözlerindedir Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Hicâz Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni Alâeddin Yavaşca Şarkı Curcuna
Rast Sevdim seni aşkım da hayâtım da senindir Cemâlettin Yavaşça Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır Fuat Edip Baksı Şarkı Aksak
Uşşak Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla Cemil Çataloğlu Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle Şâdi Kurtuluş Şarkı Semâî-Curcuna
Hicâz Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi (ABANT'DA SABAH) Medih Egemen Şarkı Nim Sofyan-Cur.
Acem-Kürdî Sularda kaybolurken hayâller birer birer Medih Egemen Şarkı Nim Sofyan
Rast Sundun bana aşk iksirini gözbebeğinden Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Suya gün vursa güzel gölgeni düşmüş sanırım Hâmid Dilgan Şarkı Aksak
Şehnâz Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Hicâzkâr Şen gözlerinle yüzüme bir baktın Şükrü Öncel Şarkı Sofyan
Mâhûr Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim Orhan Arıtan Şarkı Nim Sofyan
Gerdâniye Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir Nâmık Gedik Şarkı Düyek
Sabâ Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Güzide Taranoğlu Şarkı Düyek
Hüzzâm Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Semâî
Acem Aşîrân Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla Ercüment Alacakaptan Şarkı Düyek
Nihâvend Ufuktaki güneşin denizi öptüğü gün Sâlih Korkmaz Şarkı Düyek
Uşşak Unuttuk dostu yoldaşı vefâmız artık dildedir Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek
Karcığar Uymaz bu tabîat bana asla a civanım Selâhattin Tunçman Şarkı Aksak
Hicâz Ülkemin göklerdeki sönmeyen yıldızısın Cengizhan Mutlu Çocuk Şarkısı Nim Sofyan
Hicâz Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Hicâz Üzülme yılların gelse de kışı Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek
Rast Yaksan bile sen gönlümü bir zerre gamım yok Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna