Sâdık Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu ... Meçhul Şarkı Curcuna