Sadık Ağa Besteleri (6 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Büzürk Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler(eder) Meçhul Beste Berefşan
Büzürk Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Irak Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan Meçhul Beste Muhammes
Büzürk Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Arazbâr Peşrev Peşrev
Canfezâ Peşrev Peşrev