Sadettin Kaynak Besteleri (471 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM ) Vecdi Bingöl Şarkı Düyek
Hüzzâm Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Çiçeklerin gülüyor sevincinden Vecdi Bingöl Şarkı Düyek
Bestenigâr Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Fuat Hulûsi Demirelli Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın Fuat Hulûsi Demirelli Şarkı Düyek
Karcığar Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı Sâdettin Kaynak Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Daha sevdâmı açarken Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Dalda bir ishak öter Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Huriser Güneri Şarkı Sofyan-Semâî
Hicâz Deli gönül gezer gezer gelirsin Karacaoğlan Şarkı Düyek
Hicâz Boynunu bükme dolap (Dertli dolap) Yûnûs Emre Şarkı Yürük Semâî
Segâh Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine Vecdi Bingöl Şarkı Düyek
Segâh Derman kâr eylemez Vecdi Bingöl Şarkı Sofyan
Hicâz Dıştan viran bağlıyım (TUNA) Hasan Alî Yücel Şarkı Ağır Aksak
Tâhir Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Düyek
Evc Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Cenap Şahâbettin Şarkı Sofyan
Zâvil Dudağında yangın varmış dediler Neyzen Tevfik Kolaylı Şarkı Sofyan
Uşşak Plaklarda sesini duydum da (DURSUN KAPTAN) Sâdettin Kaynak Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Elâ gözlerine kurban olduğum Âşık Ömer Şarkı Sofyan
Evc Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim Karacaoğlan Türkü Sofyan
Zâvil Elâ gözlüm yıktın benim evimi Karacaoğlan Şarkı Sofyan
Nevâ Bûselik Elbet gönüllerde sabah olacak Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Düyek
Muhayyer Elmanın alına bak dön de bir dalına bak Sâdettin Kaynak Türkü Nim Sofyan
Hicâz Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Vecdi Bingöl Şarkı Sofyan
Karcığar Esîrinim civan senin Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Esmer bugün ağlamış Sâdettin Kaynak Şarkı Curcuna
Muhayyer Esmerim kıyma bana Meçhul Şarkı Curcuna
Segâh Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Mehmet Akif Ersoy Mersiye Sofyan
Bestenigâr Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Düyek
Nihâvend Ey ipek kanatlı seher rüzgârı Vecdi Bingöl Şarkı Düyek-D.Hindî
Hicâz Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI) Hasan Lâmi Güray Şarkı Düyek
Isfahân Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Şeyh Gâlip Dede Şarkı Düyek-D.Revan
Segâh Kabrinde benim olmalıdır sen...(FERYÂT) Abdülhak Hamit Tarhan Şarkı Düyek
Hüseynî Fırat kenarının ince dumanı Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Sofyan-Aksak
Beyâtî-Arabân Gece gündüz uyku girmez gözüme Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy) Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Gecemiz kapkara sâkî sun elin nûr olsun Fuat Hulûsi Demirelli Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Geldi bir hâle gönül Mehmet B.Hayret Efendi Şarkı Curcuna
Nihâvend Gel göklere yükselelim gel de seninle Meral Nakip Şarkı Aksak
Tâhir Gelinin yüzünde ipek duvarlar Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Gemi ister yedek ne yelken ne kürek (Gemi çıkar yola) Sâdettin Kaynak Türkü Düyek
Uşşak Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Sâdettin Kaynak Şarkı Raks Aksağı
Beyâtî-Arabân Gonca idik gül olduk Şâdi Kurtuluş Şarkı Sofyan
Muhayyer Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine Meçhul Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Gönlüm özledikce görürdüm hele ... Vecdi Bingöl Şarkı Düyek
Hüzzâm Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim Vecdi Bingöl Şarkı Düyek
Hüseynî Gönül civan ister boyu boyumca Ramazan Gökalp Arkın Şarkı Sofyan
Segâh Gönülden yâdın mı var Meçhul Şarkı Curcuna
Sultânî-Yegâh Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle Fuat Hulûsi Demirelli Şarkı Curcuna