Sâdettin Heper Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beste-Isfahân Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz Sıtkı Göker Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hüseynî Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür Hicrî Ağır Semai Aksak Semâî
Müsteâr Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı Abdülbâki Dede İlâhi Düyek