Sâbit Özenç Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Tevfik Fikret Şarkı Semâî
Bestenigâr Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n'eylesin Süleyman Arif Şarkı Müsemmen