Rüştü Eriç Besteleri (313 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Kim demiş kış günü yaz olmaz diye İlkan San Şarkı Semâî
Rast Sendin rüyâlarda inan gördüğüm Mustafa Sevilen Şarkı Semâî
Uşşak Seni çözmek çok müşkül bir bilmece gibisin Vâhit Özaydın Şarkı Düyek
Yegah Nice bilgin nice zengin nice şöhretli kişi göçtü bir bir unutuldu Bedri Gürsoy Şarkı Aksak
Hicâz Bir iz bırakır olduğu yerde her olay Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Beyâtî Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Şerefnümâ Seni unutmadım ben her anımda sen varsın Vâhit Özaydın Şarkı Düyek
Lalegül Lâlegül bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Ümit Gürelman Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Hicranla elemler okunur yüzdeki izden Mediha Şen Sancakoğlu Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Bir dem bahârı kim istemez ki Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Lenk Fahte
Nihâvend Söz gümüşse sükût altın diyerek susma sultanım Gülten Çiçek Tural Fantezi Nim Sofyan
Rast Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Rızâ Polat Akkoyunlu Şarkı Aksak
Evc Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Şarkı Müsemmen
Nihâvend Bana gösterme cemâlin görürüm eyleme zahmet Câhit Öney Şarkı Aksak
Sabâ Niçin inliyorsun dertli pınar Ali Coşkun Şarkı Düyek
Hicâzkâr Her gönülde her düşte o Vâhit Özaydın Fantezi Düyek
Zâvil Peteğimde arısın balı benden alırsın Ferhat Dikses Fantezi Nim Sofyan
Rast Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun Zeki Ömer Defne Fantezi Nim Sofyan
Hicâz Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Şevk-i Târâb Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû Mustafa Nâfiz Irmak İlâhi Sofyan
Nikrîz Sanma sevmek haramdır şimdi seven sevene Hâlit Çelikoğlu Şarkı Nim Sofyan
Nikrîz Savuşana yol var kavuşana kavşak Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Sofyan (Ağır)
Yegah Bir nur gibi gökten süzülüp kalbime insen Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Beyâtî Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden Hâşim Nezîhi Okay Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Dinlesen bir lâhzacık gönlümün feryâdını Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Semâî
Rast Girme artık kalbime o çünki sahipsiz değil Vâhit Özaydın Şarkı Müsemmen
Lalegül Sevda okudum aşk okudum gözlerinizden Mediha Şen Sancakoğlu Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sormayın gönlümün kimdir sahibi Gülten Çiçek Tural Şarkı Semâî-Curcuna
Sûz-Nâk Sürmedi bir an bile bezmindeki akşam Nedim Güntel Şarkı Aksak
Bestenigâr Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Bir devran dönmededir bunun sırrı bilinmez Vâhit Özaydın Şarkı Düyek
Hicâzkâr Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Rast Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Düyek
Segâh Coşdu bir kez kaynıyor sînem neler taşmaz neler Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Ağır Aksak
Nev-Eser Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Artık ne bahardan ne de kıştan yanayım Azmi Güleç Şarkı Sofyan
Hicâz Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye Şinâsi Özdenoğlu Şarkı Düyek
Hicâz-Uzzâl Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettanın bana Câhit Öney Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Mahmut Nedim Güntel Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Varsın uyusun ömrü sorumsuz uyuyanlar Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Sabreyleyen diller şâdân olur elbet Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Tek Vuruş
Şevk-Efzâ Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş Sultan Selim(Yavuz)-Câhit Öney Şarkı Müsemmen
Hicâz Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Sofyan
Nihâvend Bitmez bu kadeh meclisimiz sohbete kansa Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Aksak
Rast Beni benden koparan tatlı elemler nerde Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bir gün bile açmaz bu gönül gülleri sensiz Erdinç Beylem Şarkı Aksak
Evc Ne yârânı ne de vefâsı kaldı dünyânın Meçhul Şarkı Düyek
Hicâzkâr Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden Vâhit Özaydın Şarkı Sofyan
Nev-Eser Ne irfandır veren ahlâka ulviyyet ne vicdandır Mehmet Akif Ersoy Şarkı Düyek