Refik Fersan Besteleri (81 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Zâvil O siyah gözleri sürmeleyenler Halit Uzel Şarkı Aksak
Sultan-ı Bûselik O yâr bezme geldi kalmadı gitti Niyâzi Bey Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Şarkı Yürük Semâî
Gerdâniye Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Seneler geçti haber yok senden Semih Mümtaz Şarkı Aksak
Rast Son bâdeyi isterse gönül kolların ezsin Halit Uzel Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Son ışıktır dökülen bahtıma son gül açıyor Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Devr-i Revân
Rast Takarlar tüfekleri asarlar fişekleri Meçhul Şarkı Sofyan
Rast Tarîk-i Rast'ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Ferit Efendi(Yenişehir'li) Kâr Hafif
Hüzzâm Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır Necdet Atılgan Şarkı Curcuna
Mâhûr Ver sâkî tâzelendi derdim bu gece Cemâl Ethem Yeşil Şarkı Aksak
Rast Yaktı cihanı âteşin Senih Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Enderûnî Vâsıf Şarkı Sofyan
Rast Hem aldandım hem aldattım bugün sevdim yarın attım Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Yürük Semâî-Sof.
Acem Aşîrân Peşrev Peşrev
Acem-Kürdî Peşrev Peşrev
Arazbâr Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Beste-Isfahân Peşrev Peşrev
Beste-Isfahân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Evc Peşrev Peşrev
Hicâz Peşrev Peşrev
Hisâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüzzâm Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Karcığar Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Mâhûr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Nihâvend Peşrev Peşrev
Nihâvend Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Nikrîz Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Rast Peşrev Peşrev
Sultânî-Yegâh Longa Longa
Sultânî-Yegâh Peşrev Peşrev