Refik Fersan Besteleri (81 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Enderûnî Vâsıf Şarkı Curcuna
Hüseynî Ayşe kız baban nerede Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Bahar rüzgârında bir fidan gibi Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Beğendim biçimini her yerin mini mini (KADIKÖY'LÜ) Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Beni bir lâhza dinle ey kara gözlü kuzu Necdet Rüştü Efe Şarkı Semâî-Nim Sofyan
Karcığar Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Fevzi Öget Şarkı Sengin Semâî
Rast Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Oynak
Mâhûr Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Sengin Semâî
Rast Bir penbe incisin sen Semih Mümtaz Şarkı Semâî-Sofyan
Sûz-Nâk Bitmesin dilde elem gözdeki nem Hasan Alî Yücel Şarkı Curcuna
Rast Bulan özünü gören yüzünü Niyâzî-i Mısrî Şarkı Ceng-i Harbî
Uşşak Bulutlardan beyazsın kuşlardan yaramazsın Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde Mesih Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Cihanda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Şarkı Curcuna
Hicâz Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna
Nikrîz Dün geçti yanımdan bir yosma civan Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Dün yine günümüz geçti berâber Orhan Seyfi Orhon Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir Hasan Alî Yücel Şarkı Müsemmen
Segâh Düştü enginlere bir ince hüzün Necmi Nûrettin Güngörmüş Şarkı Sofyan
Hicâz Ey benim gonce gülüm Meçhul Şarkı Sofyan
Rast Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Müsemmen
Mâhûr Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Curcuna
Hüzzâm Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten Orhan Veli Kanık Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez Necmi Nûrettin Güngörmüş Şarkı Curcuna
Hicâz Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz'ün Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe'de birkaç gün kal Refik Ahmet Sevengil Şarkı Aksak
Hicâz Göğsümden kaçıp gittin Meçhul Şarkı Sofyan
Mâhûr Gökte benim yıldızımsın Meçhul Şarkı Raks Aksağı
Gerdâniye Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine Yusuf Ziyâ Ortaç Şarkı Aksak
Gülizâr Güller açıyor sanki gülerken deheninde Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Güzel sana gönül verdim Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer Her güzel bağından bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Düyek
Nihâvend Her şey ona karşı durur Orhan Seyfi Orhon Şarkı Semâî
Segâh Herkes gitti yalnız kaldım meyhânede Bâki Süha Ediboğlu Şarkı Raks Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Hiç bir emelim kalmadı Vallahi gönülde Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend İşvebâzım sevdiğim meh-peykerim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Kapına düşen benim Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Kız bürün de şalına Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Hüseynî Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir Enderûnî Vâsıf Şarkı Curcuna
Nikrîz Kirpiğine sürme çek kına yak parmağına (EFENİN KIZINA) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Oynak
Hüseynî Lebinde açarken şebnemli bir gül Sâdettin Nüzhet Ergun Şarkı Curcuna
Hicâz Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün Meçhul Şarkı Sofyan
Karcığar Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin Muhittin Kozanoğlu Şarkı Aksak
Hicâz Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül Halit Uzel Şarkı Ağır Aksak
Uşşak O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım Halit Uzel Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı Meçhul Şarkı Aksak