Râşid Efendi(Neyzen) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-Nâk Ahû bakışlım ey dil-pesendim Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab Meçhul Şarkı Düyek