Râkım Elkutlu Besteleri (98 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Fuat Edip Baksı Şarkı Curcuna
Hüzzâm Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler Meçhul Şarkı Semâî
Nihâvend Hayâl içinde akıp geçti ömr-i derbederim Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Akif Salı (Müftü) Şarkı Düyek
Muhayyer Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık Fuat Edip Baksı Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Hülyâm yine bir gölgeli esrâra bürünsün Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ İçip içip de bu akşam seninle mest olalım Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Düyek
Sabâ İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Aksak
Segâh İsmini bilmezdim fakat tanırdım Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Curcuna
Uşşak Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi Ethem Bey (Taşlızâde) Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Meclis-i ağyâre olma pertev-endâz-ı visâl Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Karcığar Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Hüseynî Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün Bâkî Beste Düyek
Nihâvend Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam Rifat Ahmet Moralı Şarkı Aksak-Semâî
Hicâz Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Sengin Semâî
Hicâz Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Semâî
Karcığar Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin Nedîm Beste Devr-i Kebîr
Ferah-Fezâ Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Fuat Edip Baksı Şarkı Semâî
Karcığar Nazîr olmaz sana âlemde teksin Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Aksak
Beyâtî Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Enderûnî Vâsıf Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ne teselli dağıtır ah senin ağzında yalan Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun Meçhul Şarkı Düyek
Segâh Okurken aşk kitabını Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Curcuna
Hüseynî O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti Meçhul Kâr Muhammes
Şehnâz O vefâsız güzelin sözlerine aldandım Meçhul Şarkı Sofyan
Hüseynî Aşîran Rûhumun ihtiyâcı cânânım... Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Rüzgâr ne fısıldar ve ...(YAMANLAR) Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Sâkî piyâle sun ki bugün gül havasıdır Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Hicâzkâr Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Uşşak Sevdâ benim gözümde en mukaddes bir kindi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Sevdim bu yaz bir esmer Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Aksak-Cur.
Ferahnâk Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Hüzzâm Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Türk Aksağı-Cur.
Uşşak Şimdi nerde nâz ile perverdesin Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Tîr-i firkat göz göz ettikçe dil-i bîmârımı Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Düyek
Uşşak Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül Ercüment Ekrem Talû Şarkı Ağır Sengin Semâî
Uşşak Yattım yârin dizine daldım sevgi izine Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz Yürü hey bî-vefâ hercâî güzel Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Aksak
Hüzzâm Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Rast Müjdeler olsun size yâ mü'minin... Behçet Efendi Tevşih Devr-i Hindî
Segâh Zâtını dâvet buyurdu bu gece Rabb'ül Muîn Meçhul Tevşih Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Aksak-Semâî