Ahmet Uzel Besteleri (302 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Bir gönlüm var ki hep kırılıp sırçadan ince virâne olur yâr-i cefâ gel demeyince Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî Saz Semâîsi Saz Semâîsi