Ahmet Uzel Besteleri (302 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Yeter bu gam-ı dünyâ arşı aştı kederim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Segâh Gönlümde açan hüzün günden güne taşıyor Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Gelirsin geçersin acep cihanda bir eşin var mı Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Kaderde bize hiç yâr olmadı gitti felek Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Rûhumda yine gam var yine düştü sitemkâre Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Bestenigâr Dilde eşkim çağlıyor dîdelerim ağlıyor Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Gözde halka halka mor hârelerim var Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Beyâtî Aşk-ı sevdâ çekecek kalmadı bende mecâl Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Evc Felek senden ben şikâyet eylemem Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüseynî Takıldı kaldı gönül zülfünün tellerine Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Senin bağrımda yerin var yüz-ü mâhım Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Düyek
Hicâz Gönülde firâkın bana gam oldu Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz İçimde her bahar bu hasret niye Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Ben bir yaralı kuşum gönülden vurulmuşum Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Sanma güldürdü bu gönlüm âşık-ı bî-çâreyi Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâz Uyusun gülüm benim sünbülüm uyusun âh gönül bülbülüm Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Benim yârim üzer hâlim ben ağlarken güler zâlim Ahmet Uzel Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Ne etsin âşıkan bu dil-i zâre Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Gel aç âşık dil sînesin Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Hicâz Bak şu kalbim yârelendi sevdiğim derdinle hep Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâz Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Derdin ne ise söyle güzel saklama benden Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Cânâ nihansın cân ü teninden Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Cânımın cânânısın sen gönlümün sultânısın sen Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Segâh Dil hâzin ağyâr-u yârân hâlimi hiç sormuyor Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Segâh O gül gibi çehresiyle nar tanem ak pak Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Sabâ Derdinle senin âh ediyor gönlümü Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Sevdiğim o yâri ne olur bulun Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Gördüğüm gün bu gönül derdine düşmüştü senin Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Açtın yüreğimde derd-i yâre Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Bir gün gelecek terk edecek âlemi canım Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Açsa gönlümde selâmet neş'esi her an saçılır Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Uşşak Gönlümü yâd edecek yâr içün can vereyim Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Gönül sevdâyı arar kûşe-i meyhânede Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Hicâz Derdimi bir derin dereye döksem Osman Bölükbaşı Şarkı Düyek
Bestenigâr Rûhumda bahar açmaz oldu gönül Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Beyâtî Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâzkâr O eski günlerimiz gelmeyecektir geri Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim Osman Bölükbaşı Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Niçin bülbül senin efgân-ı kârın Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Benimsin yoktur bunun hiç bir çâresi Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Derdimi ben söyledim ben dinledim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Açsın yüzünün o şen baharı Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend O gül endâm beni yaktı dağladı durdu Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nev-Eser Gül senin zülfünü kimler tarıyor Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Mâhûr Seni gördüm seni sevdim sana yâr oldum Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Mâhûr Neyle teskin etsem gönlüm civanım Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Mâhûr Gam-ı aşkın kırdı şevk-i tâbımı Ahmet Uzel Şarkı Düyek