Ahmet Uzel Besteleri (302 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şedd-i Arabân Neden cânâ beni hâlâ ararsın Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Isfahân Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsin Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Bûselik Gül yerin acep neden gülizâr oldu bu dem Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Bestenigâr Daha âlâ seni sevmek mi olur Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Bestenigâr Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Gönülden özlerim o gülizârı ben Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Niçin bülbül senin pervanen oldu Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Neş'e-i gam şarabından nice kullar içmemiş Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Evc Sen cânânına cânân efendim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Akşam oldu hüzün bastı bağrıma Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Mâhûr Mey sun bana sakî bir tane daha olsun Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüseynî Çıkar gidersen seni benden alırlar Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Şedd-i Arabân Duymadın kalbimdeki feryâdımı Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Benim halim beter her an ey civan Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Nerde güzel günlerim şimdi mazide kaldı Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Dil seni kimlere etsem bilemem ben şikâyet Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Sensiz geçemez artık inan zor geceler yâr Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Gönlü sermiş âşık yere Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâz N'eylesin sevdiğim bu kalb-i zâre Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Hicâzkâr Söyle ey yâr nedir hâlindeki pür melâl Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Bitmiyor hiç ıstırabım inlemek kâr etmiyor Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Uşşak Feryâd kı bu devran zehretti hayatı Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Sabâ Gönül efkâre mi daldın yine ağyâre mi kaldın Ahmet Uzel Şarkı Sofyan
Nihâvend Güller dökülür bülbül ölür şu bahtımızda Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Vurma ey yâr hançeri ta sîneme Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Rast Nedendir bunca elem bağrıma böyle felek Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Ne beni eyleyecek bir nigârım var Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Nihâvend Elinden yârelerin izleri silinmez göğsüme bir çiçek olsun Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Karcığar Sende ey ateş-i suzân bana var ah nice derman Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüzzâm Yağmur yağıyorken seni düşündüm seni andım Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Hüzzâm Görmek ister bu gönlüm hâlâ seni Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Gel bahar geçmeden dil hüzün seçmeden Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Hüzzâm Söyle n'oldun sevdiceğim pek unuttun sen beni Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hüzzâm Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Evc O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Bestenigâr Yâ Rab sana mahsus değil midir bu yalnızlık Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Bestenigâr Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Görmez oldum hayli demdir yârımı Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Bestenigâr Müşkül o güzelin vaslına ermek Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Bir hatırın soran var mı o yârân nerde hani Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Karcığar Her akşam bağrıma bir gam çöker ağlarım Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Attığın bin sille yetmez mi felek Ahmet Uzel Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Güller açılır rûhuma misler saçılır yâr Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ağlarım yoktur gelen imdadıma Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gönülde söner mi sevdâ ateşi Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Aman gel sevdiceğim sen aman gel Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Şu kalbim bekler seni her akşam sabah olur Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Sen bana evvel ne lütufkâr idin Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Uşşak Âşık-ı nâlân olan her an şarkını söyler Ahmet Uzel Şarkı Curcuna