Ahmet Uzel Besteleri (302 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Derd-i aşkın yıktı hânümanımı Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Uşşak Neden gittin niçin kaldın uzakta Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Zâvil Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Zâvil Kaç kerre okur sana sevdiğimi gözlerim Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Zâvil Bosna saraya bakar hasreti gönlüm yakar Ahmet Uzel Türkü Müsemmen
Uşşak Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Nev-Eser Gurbette benim yârelerim hep kane boyandı Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Mâhûr Şu dehr-i dûn-i cefâ bu cânâ kastediyor Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Mâhûr Gönlümün kaçtı bütün neş'esi Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Mâhûr Gitme yâr ile sakın artık gönül Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin Ahmet Uzel Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Sebep sensin gönülde her melâle Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüseynî Yâr yâr olmaz bana gider yabana Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüseynî Aman dostlar sevdiğimi bulayım Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Evc Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Evc Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem Meçhul Şarkı Müsemmen
Beyâtî Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Hicâzkâr Yeter gayrı yeter cânâ bu derdim Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Arz etmek için halimi dildârıma Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Rast Badeler gelsin içilsin gönlüme neş'e saçılsın Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Rast Hastayım aşkınla ey yâr ah ağlarım Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Ben helâk olmayı dil erbabına tarz eylemem Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Rast Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Rast Feryâdımı cihan almaz âlemi tutsada ahımız Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Nihâvend Mazi-i mükedder beni giryân ediyor yâr Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Nihâvend Sen bütün aşıkların sevgili cânânısın Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Nihâvend Gel güzelim âşıkın hayran sana Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nişâbûrek Yok başka dilber ey gül gözümde Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Andım seni ağlayarak ah ederek yâr Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Hüzzâm O zalim kastediyor cânıma dağlar gibi Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Gönlünü açsan da yâre sana olmaz yine çâre Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hüzzâm Öpsem güzelim gözlerini gözbebeğinden Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Gelmedin bana n'eyledim sana Ahmet Uzel Şarkı Semâî
Hüzzâm Gelsen yanıma gül yüzünü görsem a zalim Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Çehre-i hüznüm kadar sarardı dağlar Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Mecliste bu akşam yine dildârımı görsem Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Kimseler gelir mi kalb-i feryâd-zârına Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Bu dünyadan neler çektin gönül affeyle bendeni Ahmet Uzel Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz İştiyâkın var mı hâlâ sevmeye Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâz Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Aksak
Hicâz A zalim sevdiğimden vebalim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Karcığar Perişânım senin her an elinden Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Uşşak Her gün bu senin derdin ile ağladı gönlüm Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Gel ey cânâ yeter olsun bu efganım biter olsun Ahmet Uzel Şarkı Devr-i Hindî
Segâh Yeter çektim firak ey serv-i nazım Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Şedd-i Arabân Bu gönül bahtınca bir gün gülüp oynasın Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Sana kim baktı güzel söyle bana Ahmet Uzel Şarkı Aksak