Osman Nûri Özpekel Besteleri (29 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Her derdime mahrem ki sen oldun olacaksın Nurhan Hekimoğlu Şarkı Aksak
Segâh Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hicâz Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar Nûrullah Erkılıç İlâhi Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Ne zaman güldü yüzün sen onu sevdi seveli Ümit Gürelman Şarkı Evfer
Hicâz Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni Fatih Sultan Mehmet Yürük Semai Yürük Semâî
Hüzzâm Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma Sıbgatullah Şarkı Ağır Aksak
Segâh Karşımda hayâlin duruyor tatlı sesinle Ümit Gürelman Şarkı Türk Aksağı
Bestenigâr Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın Ümit Gürelman Şarkı Türk Aksağı
Şevk-Efzâ Yeter artık sana hasret ne zaman güldüreceksin Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu Atik Bilimer Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Nabz-gîr olmakda cânân âşık-bîmârına Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Zâvil Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm Osman Nûri Özpekel Şarkı Türk Aksağı
Dügâh Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Bûselik Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu Osman Nûri Özpekel Şarkı Curcuna
Nişâbûrek Gönlümde açan gül seni bahçem diye seçti Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Nişâbûrek Olmadı tenhâca bir işret çemende yâr ile Nedîm Şarkı Müsemmen
Şehnâz Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin Osman Nûri Özpekel Şarkı Müsemmen
Yegah Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Nihâvend Çerağan devrini getirdi yâde sunduğun piyâle lâle mi nedir Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Semâî
Ferahnâk Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Kürdî Gözlerinde damla damla inciler var Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Bir şiir yazdım senin sevginle Osman Nûri Özpekel Şarkı Müsemmen
Evc Deli gönlüm seni her dem anıyor Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi M.Turan Yarar Şarkı Aksak
Beyâtî Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Çöz zülfünü dök omzuna Mesut Kaçaralp Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla Ümit Gürelman Şarkı Türk Aksağı
Hicâz-ı Rûmî Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır Ümit Gürelman Şarkı Türk Aksağı
Nikrîz Sevdalı gönül bir bakışın ardına düşmüş Tümay Başer Üçok Şarkı Aksak