Osman Efendi Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Merâmım sanma bilmez bilir ol mâhım neden sonra Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Isfahân Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Yürük Semâî