Osman Ağa Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Acem-Kürdî Aşkın ile ey nev-civan Meçhul Şarkı Düyek
Dügâh Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Gördüğüm anda seni ey nev-civan Osman Ağa Şarkı Düyek
Evc Sabreyleyemem ol güle canımdemedikçe Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî