_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nühüft Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir Meçhul Şarkı Aksak