Nûri Zeki Bey (Ûdî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şedd-i Arabân Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor Meçhul Şarkı Aksak