Nuri Halil Poyraz Besteleri (61 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Segâh Ah o gönül hırsızı verir içime sızı Meçhul Türkü Semâî
Mâhûr Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Sengin Semâî
Tarz-ı Nevin Âşıkım her gördüğüm dildârı etmem intihab Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye Ateşiyle yanıyorken yüreğim Akif Salı (Müftü) Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Be-hey zâlim n'idersin sen Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Düyek
Tâhir Ben giderken ekinleri gök idi Meçhul Türkü Sofyan
Nişâbûrek Ben görmedim böyle güzel Meçhul Şarkı Raks Aksağı
Rast Bilmedim hicrânımı dindirmeyi Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Bir gonca-i terdir o perî-çehre nigârım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum. Melâhat Akan Şarkı Semâî
Nihâvend Bu gece o ince yüzün ve dalgalı saçlarınla Bâki Süha Ediboğlu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Refik Erçiğ Şarkı Semâî
Nihâvend Çamlıca yolunda âşıkı kolunda Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Ağır Aksak
Nişâbûrek Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Mâhûr Gittin gideli ben deli divâneye döndüm Salide Güneren Şarkı Curcuna
Uşşak Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ Meçhul Şarkı Aksak-Curcuna)
Acem-Kürdî Gölge gibi dolaştım ardından adım adım Orhan Tokmakoğlu Şarkı Aksak
Hicâz Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Fuat Edip Baksı Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Hicrânla tutuş bağrını yak gözyaşın aksın Meçhul Şarkı Sofyan
Nişâbûrek Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam İzzet Şarkı Ağır Aksak Semâî
Kürdîlî Hicazkâr İstanbul'a gel sensiz harab işte Boğaz da Meçhul Şarkı Aksak
Nişâbûrek İzmir'linin cumbalıdır kafesi Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Şarkı Aksak
Hicâz Karadeniz uşağı belindedir kuşağı Meçhul Şarkı Devr-i Turan
Hüseynî Kına mı yaktın eline Emine Meçhul Şarkı Düyek
Karcığar Meclise gelirsin neş'e saçarsın Akif Salı (Müftü) Şarkı Aksak
Karcığar Nerde o neş'e âh o şen günlerimiz Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Niye mahzun duruyorsun öyle Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Hicâz Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Rahm edip gözyaşımı silmez misin Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Recâ-yı vasl için ol gül-izâre Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Rûhuma sunduğun mukaddes günah Meçhul Şarkı Düyek
Muhayyer Sana gül-gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nişâbûrek Sana vâsıl mı değil âh ü figânım meleğim Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın Mefharet Atalay(Yıldırım) Şarkı Aksak
Nihâvend Seninle başbaşayız yine mehtâb ve deniz Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Sevdâ elinin bülbülü susmuş(uçmuş) gülü solgun Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını Meçhul Şarkı Müsemmen
Acem Aşîrân Sorma dostum hâlimi âvâreyim Ahmet Râsim Bey Şarkı Semâî
Sûz-i Dil Sûz-i dilimden yandı ciğerim sen gelmedin hâlâ Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Tâli'-i nâ-sâzıma baktım da bir gün gülmedim Meçhul Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Üsküdar parkında gördüm bittesâdüf ben seni Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Aşîran Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın Meçhul Şarkı Müsemmen
Zâvil Ya bugün ya sabah gelir erken Kemâl Tözem Şarkı Türk Aksağı